น้ำตาลปี๊บ บ้านตาลปึก
แบบบรรจุถุง 1,000 กรัม
 
1. สะอาด น้ำหนักแน่นอนดูดี ทันสมัย ไม่แตกหักหรือ เสียรูปทรงเพราะการขนส่ง
2. ถุงมีสีสันสวยงาม เพื่อรักษาคุณภาพทางอาหาร เพราะน้ำตาลปี๊บไวต่อแสงและอากาศภายนอก
3. กล่องช่วยให้ประหยัดพื้นที่, ง่ายในการเก็บรักษา,สะดวกการขนย้ายเพื่อนำไปขาย และขนส่ง

 
 ผลงาน และใบรับรองคุณภาพ
 
 
1. ใบจดทะเบียนพาณิชย์
2. ใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหารจากสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
3. ใบรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี
4. ใบรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องเลขที่ อย.
5. ใบประกาศรับรองคุณภาพสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล
6. ใบประกาศรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มผช)
7. **ผลตรวจคุณภาพสินค้าประจำปี**
 
สื่อสิ่งพิมพ์ที่ขอสัมภาษณ์เพื่อแนะนำอาชีพ
1. วัฏฏะงานวันนี้  ฉบับที่ 271 (246/910) วันที่ 24 มีนาคม 2549  คอลัมน์ Handmade make money
2. หนังสือพิมพ์ แหล่งงาน การศึกษาและอาชีพ  ฉบับที่ 464 (1185) จันทร์ที่ 8-15 พฤษภาคม 2549 คอลัมน์ คุยเฟื่องเรื่องอาชีพ
 
 
 
Address
70/4 หมู่ 3 ซ.วัดไทรม้า ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักน้อย
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Contact
Tel : 02-921-7047   Fax : 02-921-7048, 02-921-7068