ความเป็นมาบ้านตาลปึก

ประวัติ

ความเป็นมาบ้านตาลปึก

ประวัติ

กว่า 46 ปี บนเส้นทางแห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งของ บริษัท เอ็น.อาร์. น้ำตาลมะพร้าว จำกัด หรือที่รู้จักกันดีในนาม “บ้านตาลปึก” บทพิสูจน์สำคัญที่ทำให้บ้านตาลปึก กลายเป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศติดอันดับ 1 ใน 10 ของผู้ผลิตน้ำตาลมะพร้าว และน้ำตาลกรวดรายใหญ่ของประเทศไทย

จุดเริ่มต้นสำคัญของ “บ้านตาลปึก” เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 โดยคุณณรงค์ และคุณสมจิตต์ เจริญพักตร์ จากการเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีจึงได้เติบโต และคลุกคลีกับ น้ำตาลมะพร้าว และเริ่มค้าขายน้ำตาลมะพร้าว ในอาคารพานิชย์ 1 ห้อง ณ เขตยานนาวา โดยการซื้อมา ขายไป และได้เล็งเห็นถึงความต้องการของลูกค้าที่มีปริมาณมาก และสินค้ายังไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย จึงมีความคิดที่อยากจะพัฒนากระบวนการผลิตน้ำตาลมะพร้าวจากวิถีชาวบ้านสู่กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน และสามารถผลิต ได้เป็นจำนวนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้คนไทยได้รับประทานผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตการเกษตรที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอต่อความต้องการของท้องตลาด

บนเส้นทางแห่งการเติบโตของ “บ้านตาลปึก” นับจากปี พ.ศ. 2518 ก้าวสู่การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในนาม “บ้านตาลปึก” อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2544 และต่อมา ในปี พ.ศ. 2553-2554 ได้มีการพัฒนา ปรับปรุงโรงงานแห่งแรกบนพื้นที่ 100 ตารางวา ให้มีมาตรฐานทั้งเครื่องจักรในการผลิต และมาตรฐานโรงงาน

กว่า 46 ปี บนเส้นทางแห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งของ บริษัท เอ็น.อาร์. น้ำตาลมะพร้าว จำกัด หรือที่รู้จักกันดีในนาม “บ้านตาลปึก” บทพิสูจน์สำคัญที่ทำให้บ้านตาลปึก กลายเป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศติดอันดับ 1 ใน 10 ของผู้ผลิตน้ำตาลมะพร้าว และน้ำตาลกรวดรายใหญ่ของประเทศไทย

จุดเริ่มต้นสำคัญของ “บ้านตาลปึก” เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 โดยคุณณรงค์ และคุณสมจิตต์ เจริญพักตร์ จากการเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีจึงได้เติบโต และคลุกคลีกับ น้ำตาลมะพร้าว และเริ่มค้าขายน้ำตาลมะพร้าว ในอาคารพานิชย์ 1 ห้อง ณ เขตยานนาวา โดยการซื้อมา ขายไป และได้เล็งเห็นถึงความต้องการของลูกค้าที่มีปริมาณมาก และสินค้ายังไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย จึงมีความคิดที่อยากจะพัฒนากระบวนการผลิตน้ำตาลมะพร้าวจากวิถีชาวบ้านสู่กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน และสามารถผลิต ได้เป็นจำนวนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้คนไทยได้รับประทานผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตการเกษตรที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอต่อความต้องการของท้องตลาด

บนเส้นทางแห่งการเติบโตของ “บ้านตาลปึก” นับจากปี พ.ศ. 2518 ก้าวสู่การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในนาม “บ้านตาลปึก” อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2544 และต่อมา ในปี พ.ศ. 2553-2554 ได้มีการพัฒนา ปรับปรุงโรงงานแห่งแรกบนพื้นที่ 100 ตารางวา ให้มีมาตรฐานทั้งเครื่องจักรในการผลิต และมาตรฐานโรงงาน

น้ำตาลมะพร้าว

น้ำตาลมะพร้าวชนิดน้ำ

น้ำตาลกรวด

ก้าวแห่งการเปลี่ยนแปลงและเติบโตครั้งสำคัญได้เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2556 “บ้านตาลปึก” ได้จดทะเบียนนิติบุคคล ในนาม บริษัท เอ็น.อาร์. น้ำตาลมะพร้าว จำกัด พร้อมก้าวสู่ มาตรฐาน GMP และ HACCP ในปี พ.ศ. 2561 และในปี พศ. 2563 ได้รับมาตราฐาน GHP การได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงงานเดิมไม่สามารถรองรับกำลังการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นได้ ทำให้ในปี พ.ศ. 2563 บริษัท เอ็น.อาร์. น้ำตาลมะพร้าว จำกัด ได้ทุ่มงบกว่า 120 ล้านบาท เพื่อขยายโรงงานผลิตน้ำตาลมะพร้าว และน้ำตาลกรวด ที่ได้มาตรฐานระดับสากล บนเนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน ถือเป็นโรงงานที่ครบครันด้วย เครื่องจักรการผลิต และการบรรจุที่ได้มาตรฐานภายใต้ระบบ Form – Fill – Seal นับเป็นการปฏิวัติวงการน้ำตาลมะพร้าว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความสะอาดเป็นรายแรกๆ ของประเทศเลยทีเดียว โดยในปัจจุบัน บริษัท เอ็น.อาร์. น้ำตาลมะพร้าว จำกัด ได้ก้าวสู่มาตรฐาน GHPs, HACCP, FSSC22000 v5.1 Food Manufacturing และ Halal เพื่อตอบโจทย์มาตรฐานในทุกด้าน และพร้อมรองรับการขยายตัวทั้งในและต่างประเทศ

คุณภาพและความสดใหม่

เอกลักษณ์อันโดดเด่น

คุณภาพและความสดใหม่

เอกลักษณ์อันโดดเด่น

ความแตกต่างอันโดดเด่นของ บริษัท เอ็น.อาร์. น้ำตาลมะพร้าว จำกัด ที่นอกเหนือจาก ความครบครันด้านมาตรฐานการผลิต คือเอกลักษณ์อันโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรพิเศษตั้งแต่วัตถุดิบจากธรรมชาติ ผ่านกระบวนการผลิตมาตรฐานสูง จึงทำให้ ได้ผลิตภัณฑ์น้ำตาลมะพร้าว และน้ำตาลกรวดที่มีคุณภาพ ทั้งเนื้vน้ำตาลมะพร้าวที่เนียน ละเอียด กลิ่นหอมละมุนจากธรรมชาติ และก้อนน้ำตาลกรวด ที่ผ่านกรรมวิธี ตกผลึกตามธรรมชาติ ทาให้ได้น้ำตาลกรวดที่ใสสะอาด และสีทองสวยตามธรรมชาติ การผลิตที่เน้นตอบโจทย์ทั้งภาพครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม และการส่งออก ทำให้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เอ็น.อาร์. น้ำตาลมะพร้าว จำกัด 

ครอบครัวบ้านตาลปึก

ผู้ก่อตั้งบ้านตาลปึก

คุณณรงค์ เจริญพักตร์

Founder

คุณสมจิตต์ เจริญพักตร์

Founder

คุณนภาพร เจริญพักตร์

General Manager & Export Manager

คุณนิตยา เจริญพักตร์

Sales Area Manager

คุณนที เจริญพักตร์

Domestic Sale Manager

ครอบครัวบ้านตาลปึก

ผู้ก่อตั้งบ้านตาลปึก

คุณณรงค์ เจริญพักตร์

Founder

คุณสมจิตต์ เจริญพักตร์

Founder

คุณนภาพร เจริญพักตร์

General Manager & Export Manager

คุณนิตยา เจริญพักตร์

Sales Area Manager

คุณนที เจริญพักตร์

Domestic Sale Manager

The Natural Sweetness

117530
+

จำนวน
Page Like

1800100
+

จำนวนออร์เดอร์
ต่อเดือน

15000
+

จำนวน
ลูกค้า

2556100

ปีที่
ก่อตั้ง

This site is registered on wpml.org as a development site.