39/6 หมู่ 11, ตำบล คลองข่อย อำเภอปากเกร็ด, นนทบุรี 11120

ฝ่ายขาย: +66 (0) 2921 7047

น้ำตาลมะพร้าว (Coconut Sugar) จากบ้านตาลปึก น้ำตาลที่สายเฮลตี้ห้ามพลาด!