39/6 หมู่ 11, ตำบล คลองข่อย อำเภอปากเกร็ด, นนทบุรี 11120

ฝ่ายขาย: +66 (0) 2921 7047

39/6 หมู่ 11, ตำบล คลองข่อย อำเภอปากเกร็ด, นนทบุรี 11120

ฝ่ายขาย: +66 (0) 2921 7047

เอกลักษณ์ของน้ำตาลมะพร้าวที่ดี ความอร่อยที่ส่งตรงจากธรรมชาติ ของบ้านตาลปึก