39/6 หมู่ 11, ตำบล คลองข่อย อำเภอปากเกร็ด, นนทบุรี 11120

ฝ่ายขาย: +66 (0) 2921 7047

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเรา

ติดต่อ

Napaporn Charoenphak
General Manager & Export Manager
Mobile: +66 (0) 6 2956 1945
Email: napapornc75@gmail.com

Natee Charoenpuk
Domestic Sale Manager & Factory
Mobile: +66 (0) 6 1649 5659
Email: natee85@gmail.com

Nittaya Charoenpuk
Sales Area Manager
Mobile: +66 (0) 8 9500 1838
Email: nunittayac76@gmail.com

ฝ่ายขาย

โทรศัพท์: +66 (0) 2921 7047
แฟกซ์: +66 (0) 2921 7048
อีเมล: sales@nrcoconutsugar.co

ที่อยู่

บริษัท เอ็น.อาร์. น้ำตาลมะพร้าว จำกัด
39/6 หมู่ 11, ตำบล คลองข่อย
อำเภอปากเกร็ด, นนทบุรี 11120

โซเชียลมีเดีย

ติดต่อ

Napaporn Charoenphak
General Manager & Export Manager
Mobile: +66 (0) 6 2956 1945
Email: napapornc75@gmail.com

Natee Charoenpuk
Domestic Sale Manager & Factory
Mobile: +66 (0) 6 1649 5659
Email: natee85@gmail.com

Nittaya Charoenpuk
Sales Area Manager
Mobile: +66 (0) 8 9500 1838
Email: nunittayac76@gmail.com

ฝ่ายขาย

โทรศัพท์: +66 (0) 2921 7047
แฟกซ์: +66 (0) 2921 7048
อีเมล: sales@nrcoconutsugar.co

ที่อยู่

บริษัท เอ็น.อาร์. น้ำตาลมะพร้าว จำกัด
39/6 หมู่ 11, ตำบล คลองข่อย
อำเภอปากเกร็ด, นนทบุรี 11120

โซเชียลมีเดีย

ติดต่อเรา

พูดคุยกับเรา